بام سبز

بام سبز

روف گاردن یا همان بام سبز به فضای سبز ایجاد شده بر روی پشت بام گفته می شود که در آن بستری مصنوعی برای کاشت گیاه ایجاد می گردد ، بستری در ارتفاع بالاتر از سطح زمین .

با توجه به رشد شهر نشینی و ساخت برج ها و بناهای بلند، به مرور زمان دسترسی به فضاهای سبز و نیز فضاهای مناسب جهت محوطه سازی رو به کاهش است و این امر باعث می شود که ساکنین این بناها، نیاز به چنین فضاهایی را بیش از پیش احساس کنند.

از دلایل رونق این امر ، علاوه بر ایجاد زیبایی بصری، می توان به عایق سازی طبیعی ( حرارتی، رطوبتی و صوتی) ساختمان ، استفاده از فضای مرده ی بام و خلق سطوح چشم نواز اشاره کرد. از طرفی ، ساخت روف گاردن ، منجر به افزایش پایداری و مدیریت صحیح باران های سیل آسا و آب باران می شود

با ایجاد بام سبز و تبدیل فضاهای بدون استفاده پشت بام به فضاهای سبز، می توان پوشش سبز را به محیط شهری نیز بازگرداند و تا حدی در ایجاد بهبود آب و هوای منطقه تاثیرگذار بود.

بام سبز می تواند در سطوح مختلف ایجاد شود، گاهی با قرار گیری چند فلاور باکس سبز در فضا و گاهی با ایجاد یک فضای سبز و محوطه سازی در مقیاس بزرگ . همواره شرایطی وجود دارد که در انتخاب نوع بام سبز تاثیر به سزایی دارد ،از آن میان می توان به سازه ساختمان، کاربری ساختمان، شرایط اقلیمی و نیاز ساکنین اشاره کرد.